LISESPOSTKORT.DK - MIN SAMLING AF GAMLE POSTKORT

Eksponat - København set gennem Fritz Benzens postkort

 
I eksponatet vises Fritz Benzens postkort i udvalgte ture i kvartererne i det København, der blev udsat for store saneringer omkring 1900 tallet og senere.
Turene tager alle deres udgangspunkt omkring Kgs. Nytorv og efter vejkort fra 1900 tallet.
Man skal forestille sig, at mange af de nævnte gader og stræder blev saneret til ukendelighed, rettet ud eller bygninger bortsaneret. Som et supplement til postkortene vises enkelte af Fritz Benzens fotos med hans signatur, ligesom der er kortudsnit fra de pågældende områder. Enkelte steder er der indsat scannede partier fra postkortene for at vise interessante detaljer. Turene vises under et på oversigtskort på indledningsplancen. De enkelte ture vises særskilt på kort undervejs. Der er 5 rammer som kan ses i fanerne til venstre